Местоположение


Българска православна църква „Св. Иван Рилски”, Виена Австрия

1120 Wien, Dunklergasse 21 (U 4, U6, A12 – Langenfeldgasse)
E-Mail: e-mail: info@bulgarischekirche.at
Мобилен телефон: 0664 22 44 370 (От чужбина: 0043 664 22 44 370)